logo

درحال بروزرسانی

Info@iranbattery.Com
+989124131805
 

باطری های جارو شارژی

انرژی در دستان شماست
ایران باطری > باطری های جارو شارژی

باطری جارو شارژی

باتری های جارو شارژی عمدتا از جنس نیکل کادمیوم می باشند که با نشان اختصاری SC و در سایز C (متوسط) مورد استفاده قرار می گیرند. ولتاژ آنها 1/2 و آمپراژ 1300، 1500 ، 2000 ، 3000 میلی آمپر می باشد. بدیهی است جنس این باتری ها در آمپراژ بالا نیکل متال هیدرید است.

هریک از شرکت های سازنده جاروی شارژی سعی کرده اند از الگویی مختص به خود در چینش و سری باتری ها استفاده و این موضوع باعث گشته تهیه و یافتن این نوع باتری ها برای مصرف کننده ها قدری به دشواری صورت گیرد.

ساختمان باطری های جاروشارژی

ساختمان باتری های نیکل کادمیوم

باتری های نیکل کادمیوم زیر مجموعه ای از باتری های قابل شارژ هستند که در آن از نیکل (III) اکسید و کادمیوم به صورت فلز در جایگاه الکترود استفاده شده است.

ساختمان باتری های نیکل متال هیدرید
باتری های نیکل متال هیدرید نیز از باتری های قابلی شارژی است که الکترود مثبت آن از جنس نیکل اکسی هیدروکسید و الکترود منفی آن از جنس آلیاژ جذب کننده هیدروژن استفاده شده است.

تفاوت نیکل کادمیوم و نیکل متال هیدرید در ظرفیت آنهاست . به طوریکه نیکل متال هیدرید دوتا سه برابر ظرفیت بیشتری نسبت به نیکل کادمیوم دارد.